TRA CỨU ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO 2022 - ĐỢT 2
Thí sinh nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận vào các ô dưới đây
Số CMND/CCCD:
Mã xác nhận:
refresh